projekty drogowe, inżynieria ruchu, doradztwo

ViaMens

ViaMens Sp. z o.o. jest firmą specjalizującą się w opracowywaniu pełnobranżowych projektów drogowych oraz projektów z zakresu inżynierii ruchu.

Świadczy również usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie zastosowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in. drogowych i mostowych barier ochronnych, osłon energochłonnych, osłon przeciwolśnieniowych, konstrukcji wsporczych łatwozrywalnych, itp. w praktyce drogowej w oparciu o istniejące normy polskie i europejskie (PN-EN1317, PN-EN12767, PN-EN 12676, itd).

Zatrudnia jednych z najbardziej cenionych spejalistów w tym zakresie - uznawanych w kraju oraz na arenie międzynarodowej - prowadzących swe odczyty m.in na: konferencjach (Dniach drogowych), szkoleniach dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, studiach podyplomowych Politechniki Warszawskiej czy też szkoleniach bezpośrednio w biurach projektów.

Pracownicy firmy współpracują z instutucjami drogowymi tj.: Ministerstwem Infrastruktury, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Instytutem Badawczym Dróg i Mostów, Politechniką Warszawską oraz mają bezpośredni kontakt w terenie z Wykonawcami oraz Producentami urządzeń brd.

Pod kątem pozyskiwania klientów firma nastawiona jest przede wszystkim na zleceniodawców istytucjonalnych w tym: Zarządców dróg krajowych, Zarządców dróg wojewódzkich oraz Zarządców dróg powiatowych i gminnych jak również prywatych inwestorów działających w branży drogowej.