.

projekty drogowe, inżynieria ruchu, doradztwo

Projekty drogowe wielobranżowe

 • koncepcja
 • projekt budowlany
 • projekt wykonawczy

Inżynieria ruchu

 • Projekty organizacji ruchu
 • Projekty sygnalizacji świetlnej

Wykłady merytoryczne oraz organizacja szkoleń

 • wykorzystanie normy PN-EN 1317, PN-EN 12676, PN-EN 12767 w projektowaniu drogowym
  • drogowe i mostowe bariery ochronne (stalowe, betonowe, linowe)
  • osłony energochłonne
  • osłony przeciwolśnieniowe
  • konstrukcje wsporcze
 • Oznakowanie kierunkowe dla dróg krajowych i wojewódzkich (zarządzenie nr 1 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 09.stycznia 2009 r).

Doradztwo i wreryfikacja projektów z zakresu inżynierii ruchu

 • zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w projektach organizacji ruchu
  • drogowych i mostowych barier ochronnych (stalowych, betonowych, linowych)
  • osłon energochłonnych
  • osłon przeciwolśnieniowych
 • zastosowania nowoczesnych konstrukcji wsporczych
 • poprawności oznakowania kierunkowego dla dróg krajowych i wojewódzkich